a href="https://tc.tradetracker.net/?c=27&m=120&a=466537&r=&u=" target="_blank" rel="sponsored nofollow">

Asfaltdag 2023: 12 december Flint Amersfoort

Louise de Graaf



Verduurzaming is het thema binnen de asfaltsector. CO2 doelen, hergebruik en andere onderwerpen die bijdragen aan verduurzaming zijn het gesprek van de dag in de wereld van het asfalt. Tijdens de dag wordt dit punt van meerdere kanten belicht. Naast een inhoudelijk programma is de Asfaltdag er vooral ook om elkaar te ontmoeten. Genoeg redenen om 12 december naar Amersfoort te komen.

Naast een uitgebreide expositie van tientallen bedrijven met de nieuwste ontwikkelingen uit de branche is er een zeer gevarieerd sprekersaanbod. Daarmee biedt de Asfaltdag de beste mogelijkheid om kennis op te doen én inzichten met anderen te delen.

Vanaf 9.00 is de expositie geopend en rond de klok van 15.30 uur wordt het congres afgesloten met een netwerkborrel en is er de gelegenheid om de nieuwste ontwikkelingen met de exposanten te bespreken.

Programma op hoofdlijnen

Dagvoorzitter Nathan de Groot opent het congres om 10.00 uur. Daarna zullen o.a. Stefan de Munck (voorzitter VBW) en Ludo Hennissen (trekker transitiepad duurzame wegverharding) meenemen in het project uitfaseren hotmix asfalt. Tijdens de Asfaltdag van 2022 heeft de VBW gepresenteerd dat haar leden zullen stoppen met het produceren van hotmix asfalt per 1 januari 2025. Het transitiepad heeft dit opgepakt en gezamenlijk wordt nu gewerkt aan de realisatie van dit doel. Ook zal er vooruit gekeken worden naar de volgende stappen die gezet moeten worden om in 20230 in de verduurzaming van de sector serieuze stappen gezet te hebben. Dit is de opmaat naar een interactieve paneldiscussie met de zaal, opdrachtgevers en opdrachtnemers. 

Na de lunch zijn er 2 blokken. In het eerste blok zal ingegaan worden op o.a. de projecten verdichtingsgraad & holle ruimte en grip op asfalt. Tijdens het tweede blok komen o.a. emissieloos materieel en de “je gaat het maken” campagne aan bod.

Dag wordt afgesloten met een netwerkborrel op de beursvloer.

Je kan je nu aanmelden

Wij zien uit naar je komst, dus meld je snel aan.

Tot 12 december!

 



Website

Lees ook deze artikelen

Plaats een reactie