a href="https://tc.tradetracker.net/?c=27&m=120&a=466537&r=&u=" target="_blank" rel="sponsored nofollow">

Bedrijfs- en vrachtauto’s rijden vanaf 1 april 2025 uitstootvrij in de binnenstad van Groningen

Louise de GraafVanaf 1 april 2025 rijden bedrijfs- en vrachtauto’s uitstootvrij in de binnenstad van Groningen. Omdat de overstap naar uitstootvrij rijden een ingrijpende verandering is, gelden er overgangsregelingen.

Alle informatie is te raadplegen op de website van de gemeente Groningen. Ook worden er flyers verspreid met daarin een toelichting over de plannen. Hierdoor ontstaat er meer tijd om de nodige voorbereidingen te treffen.

Beperken van uitstoot steeds vaker op het netvlies

Net als vele andere sectoren werken de bouw en infra toe naar een op termijn uitstootvrije sector. Om leden bij de transitie naar zero-emissie te ondersteunen, participeren wij in de ‘De Groene Koers’, die we samen met onze partners Cumula, Mkb Infra, VHG en BMWT hebben vormgegeven. Daarnaast is Bouwend Nederland aangesloten bij vele akkoorden en convenanten op het gebied van duurzaamheid en het verminderen van emissies, zoals het Schone luchtakkoord, het Klimaatakkoord en de Green Deal. De zero-emissiezones sluiten aan bij onze ambitie voor een zo veel mogelijk uitstootvrije sector in 2030. Tegelijkertijd blijven we scherp op de overgang naar en de invoering van zero-emissiezones. Het betreft meer dan alleen het vervangen van een vervoersmiddel. Ondernemers en ook de gemeente zelf staan voor grote uitdagingen, omdat met deze verandering ook vele logistieke en productieprocessen wijzigen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van logistiek en laden.

Algehele herstructurering logistiek

Daar komt bij dat er in Groningen, naast het invoeren van de Zero Emissiezone, wordt gewerkt aan een grotere herstructurering van het (logistieke) verkeer, waarbij de invoering van de zero-emissiezone past in de herstructurering van de totale logistieke keten. Zo zijn begin februari venstertijden ingevoerd, waarbij ondernemers enkel tussen 05:00 en 12:00 uur mogen laden en lossen binnen de hele Diepenring, bij winkelgebied Westerhaven en in de Sledemennerbuurt. Op alle andere tijden is er een ontheffing nodig. Ook wordt er volgend jaar gewerkt aan de afronding van de zuidelijke ringweg. Dit gaat komend jaar gepaard met de nodige verkeershinder. De precieze impact hiervan is nu al in te zien op de website van Groningen Bereikbaar.

Aanvullende informatie

Bouwend Nederland is in de provincie en gemeente aangesloten bij verschillende gremia die zich richten op deze logistieke veranderingen en pleit daarbij voor geleidelijke veranderingen, waarbij markt, overheden en opdrachtgevers elkaar uitdagen, maar niet overvragen. Dat is voor de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van steden namelijk van groot belang. Vooruitlopend op bovenstaande zal in het eerste kwartaal een webinar worden georganiseerd over de impact van de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg. In het tweede kwartaal van 2024 zal aansluitend op de regelwijzigingen een logistiek congres worden georganiseerd door onder meer de provincie en de gemeente Groningen over de aankomende veranderingen. Een uitnodiging hiervoor volgt. Houd hiervoor onze kanalen in de gaten.Website

Lees ook deze artikelen

Plaats een reactie