a href="https://tc.tradetracker.net/?c=27&m=120&a=466537&r=&u=" target="_blank" rel="sponsored nofollow">

Bereid je goed voor, ook digitaal! Regio Noord laat zich informeren over de Wkb én digitalisering

Louise de GraafVanuit samenwerkingsverband Platform Build organiseerde Bouwend Nederland regio Noord op 10 oktober in samenwerking met twee softwareleveranciers een bijeenkomst over de Wkb en digitalisering. Tijdens de bijeenkomst met een flinke opkomst kwam Jan Nijzink van Woningborg vertellen over het Woningborg Kwaliteitsborgings Instrument (WKI). Reina Uittenboogaard trapte de bijeenkomst af met alles over de Wet kwaliteitsborging in een notendop.

Inwerkingtreding per 1 januari 2024

Net op de dag van de bijeenkomst brengt de Cobouw het bericht naar buiten dat het nog zeker twee weken onduidelijk is of de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op 1 januari 2024 ingaat. Mogelijk gaat de bouwwet via de Tweede Kamer helemaal van tafel. Na kort stil te staan bij dit actuele nieuws trekken we toch met elkaar de conclusie dat we ons hoe dan ook moeten voorbereiden, begin je nu niet dan ben je simpelweg te laat. En dat in relatie met de efficiëntie die digitaliseringsstappen kunnen geven, zorgt ervoor dat Reina Uittenboogaard van Bouwend Nederland haar verhaal met een zaal vol aandacht kan vertellen. Ze trapte af met een uitleg op hoofdlijnen over de Wkb. Ook noemde ze wat aandachtspunten, zoals de kosten en de extra administratieve lasten voor de aannemer. Uittenbogaard wees ook op alle hulpmiddelen die Bouwend Nederland de leden te bieden heeft; zowel voor de oriëntatiefase, de verdiepingsslag en het daadwerkelijke werken met de Wkb. Meer informatie is te vinden op www.bouwendnederland.nl/wkb

Hoe gaat dit in de praktijk?

Vanuit Woningborg was Jan Nijzink aanwezig om de Woningborg Kwaliteitsborging Instrument toe te lichten. Het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI) is een totaaloplossing waarmee aangesloten bouwondernemingen plannen, kwaliteit borgen en registraties doen. Het WKI gaat uit van risicogestuurd toezicht middels een steekproef, met een dekking van minimaal alle typen bouwwerken in het project. Alle formeel toegelaten instrumenten zijn te vinden via de volgende link: https://www.stichtingibk.nl/instrumenten/. 

Vervolgens gingen softwareleveranciers Ed Controls en 4PS in op hoe hun tools samenwerken met kwaliteitsborgers, en aan de hand van duidelijke presentaties kregen we goed inzicht in hoe dat in de praktijk gaat. Er was volop ruimte voor het stellen van vragen, waardoor de verschillen werden uitgelicht over de softwarepakketten en waarom misschien het ene pakket beter aansluit dan het andere afhankelijk van je wensen en huidige software. Samenvattend een leerzame middag met volop interactie.

Platform Build

Enkele maanden geleden zijn we gestart met de lancering van platform Build, inmiddels hebben we tijdens de pilotfase niet stil gezeten en doorgebouwd aan het platform. Leden maar ook niet-leden van Bouwend Nederland kunnen gebruik maken van de online community rondom digitalisering. 
Doel is om laagdrempelig kennis te ontsluiten rondom digitalisering, met waar mogelijk regionale partners. Het onderwijsaanbod, aanbieders en leveranciers die actief zijn op het gebied van digitalisering worden samengebracht in één omgeving met bouw- en infrabedrijven. Dit geeft de kans om eenvoudig een vraag te stellen, om van elkaar te leren maar bovenal om samen te bouwen aan een meer gedigitaliseerde toekomst. De presentaties van deze bijeenkomst zijn ook terug te vinden op het platform. Voor deze en meer activiteiten, kijk op platform Build. 

 Website

Lees ook deze artikelen

Plaats een reactie