a href="https://tc.tradetracker.net/?c=27&m=120&a=466537&r=&u=" target="_blank" rel="sponsored nofollow">

BespaarGarant: unieke methode verduurzamen utiliteitsbouw

Louise de GraafBespaarGarant is een methode om gebouwen te verduurzamen met een technische prestatiegarantie én financiering uit lagere energiekosten. Je kan je melden om je eigen bedrijfspand te verduurzamen én deze methode gebruiken in je acquisitie.

Het potentieel voor energiebesparing in commercieel en maatschappelijk vastgoed is groot. Om dit potentieel te verzilveren, stelt de overheid steeds strengere eisen. Zo is per eind 2023 een energielabel C verplicht voor kantoren. Naar schatting voldoet circa 55% van de in totaal zo’n ruim 64.000 kantoren hier nog niet aan. Bouwend Nederland heeft daarom samen met andere brancheorganisaties BespaarGarant ontwikkeld. “Bijna te mooi om waar te zijn”, was de eerste reactie van Albert Adema toen hij erover hoorde. Adema is mede-eigenaar van bouwbedrijf De Vries in Leeuwarden, lid van het Dagelijks Bestuur van Bouwend Nederland en nu ook bestuurslid van Stichting BespaarGarant.

Unieke manier van financieren

Volgens Adema is BespaarGarant bedoeld om gebouweigenaren te ontzorgen. “Eigenaren haken regelmatig af na het adviesgesprek en de energiebesparingsprognose. Financiering van de energieaanpak blijkt dan het knelpunt. Met BespaarGarant financier je vanuit de besparing op de energierekening. Je betaalt dus in feite een vergoeding voor energiebesparing als een dienst. Zo heeft de energieaanpak geen impact op je liquiditeit en solvabiliteit en behoud je de investeringsruimte voor je kernactiviteiten. In aanmerking komen bedrijven en instellingen die voor hun gebouw meer dan € 1.500 energiekosten per maand betalen en minstens € 500 per maand willen besparen. Dat zijn voor bouw- en installatiebedrijven ook mooie opdrachten.”

Accreditatietraining

Voor de accreditatie als aanbieder van BespaarGarant volg je een training. Aan de hand van praktijkvoorbeelden doorloop je de vijf stappen van de methode, inclusief de daarbij in te zetten tools en modelcontracten. Na afloop van de training mag je BespaarGarant toepassen. De online training duurt 5 uur, verdeeld over twee sessies van 2,5 uur. Adema adviseert bedrijven die in de verduurzamingsmarkt actief zijn, om de training te volgen. “Deze methode helpt om sneller tot goede projecten te komen. Bovendien zorgt het meerjarige prestatiecontract voor continuïteit. En je kan met monitoring bewijzen dat de gekozen aanpak de energieprestatie van het gebouw daadwerkelijk verbetert.”

Je kan je nu melden!

Stichting BespaarGarant sluit voor elk project twee contracten: een overeenkomst met de uitvoerende partij (aannemer/installateur) én een overeenkomst met de opdrachtgever. Voor de financiering is geld aangetrokken bij het ministerie van BZK en het Nationaal Groenfonds, in totaal € 4,5 miljoen. De eerste gebouweigenaren hebben zich inmiddels gemeld. Adema: “Er worden 24 adviesgesprekken gevoerd en er zijn momenteel vijf concrete BespaarGarant projecten in voorbereiding. Ik ga er vanuit dat er snel meer zullen volgen. Mijn tip voor bouwbedrijven: meld je aan voor BespaarGarant als jouw eigen bedrijfspand of kantoorgebouw nog geen energielabel C heeft én haal deze kennis in huis om te gebruiken in je acquisitie.”

Meer informatie

Kijk voor extra uitleg en data van de accreditatietraining op de website van BespaarGarant. De initiatiefnemers en partners in Stichting BespaarGarant zijn: MKB-Nederland, VNO-NCW, Techniek Nederland, Bouwend Nederland, NVDE.

 Website

Lees ook deze artikelen

Plaats een reactie