a href="https://tc.tradetracker.net/?c=27&m=120&a=466537&r=&u=" target="_blank" rel="sponsored nofollow">

Blauwdruk IT-inrichting voor bouwcombinaties – Bouwend Nederland

Louise de GraafDe bouwbedrijven die vaak samenwerken in bouwcombinaties hebben behoefte aan een generieke, voorspelbare aanpak voor de inrichting van de ICT-omgeving voor die combinatie. Zij hebben hiervoor contact gezocht met Bouwend Nederland. Op deze manier kan de blauwdruk sectorbreed worden ontwikkeld. De eerste stap is een haalbaarheidsonderzoek.

Grote bouw- en infraprojecten hebben vaak een meerjarig karakter. Het onderbrengen van de ICT binnen de ICT-omgeving bij de penvoerder levert dan een aantal problemen op. Zo kunnen de IT wensen en eisen van de bouwcombinatie conflicteren met die van de penvoerder, of is het voor medewerkers soms lastiger vanwege dubbele hardware of meerdere mailadressen. Ook is er nu vaak sprake van dubbele licentiekosten voor software. Daarom formuleerden initiatiefnemers BAM, Dura Vermeer, Heijmans, TBI en VolkerWessels een aantal uitgangspunten voor een gezamenlijke IT-richting.

De denkrichting is als volgt:

  • De bouwcombinatie krijgt een eigen Cloud gebaseerde ICT Microsoft 365 omgeving. In eerste instantie kijken we daarvoor naar Microsoft 365.
  • De blauwdruk is beschikbaar onafhankelijk van wie de penvoerder is.
  • Het beheer van de blauwdruk wordt bij een onafhankelijke partij belegd.
  • De blauwdruk zou een keuzemenu moet bieden gebaseerd op de standaardbehoefte van een bouwcombinatie, uit te breiden met specifieke vereiste(n).
  • Een standaard ontwerp en inzet van Cloud technologie maakt keuze en kosten van te voren inzichtelijker.

Eerste fase: haalbaarheidsonderzoek

Als eerste wordt nu de haalbaarheid van deze denkrichting onderzocht. De uitkomst van deze fase is een globale IT architectuur en een rapport dat uitwijst of verdere uitwerking nuttig is. Als de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek positief is, zal Bouwend Nederland de voorgestelde blauwdruk breder toetsen bij geïnteresseerde leden en belanghouders. In de derde fase wordt de blauwdruk gefinaliseerd en wordt er een roadmap opgesteld. De laatste fase is het organiseren van het beheer en onderhoud van de IT-architectuur voor bouwcombinaties.

 Website

Lees ook deze artikelen

Plaats een reactie