a href="https://tc.tradetracker.net/?c=27&m=120&a=466537&r=&u=" target="_blank" rel="sponsored nofollow">

Excursie infraplatform naar Galecopperbrug kende twee gezichten

Louise de GraafHet bezoek aan de Galecopperbrug, donderdag 12 oktober, vonden de leden van het Infraplatform RRN donderdag heel boeiend en interessant. De voorafgaande toelichting op het onderzoek Kaderrichtlijn water & vergunningverlening bouw- en infra water leverde daarentegen de nodige gefronste wenkbrauwen op.

Voor de laatste excursie van het jaar reisde het Infraplatform Regio Randstad Noord naar Utrecht; naar de Galecopperbrug om precies te zijn. KWS en RWS werken daar samen aan de renovatie van de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nieuwegein. Voordat de leden van het platform aan de uitleg over en de rondleiding langs het indrukwekkende project begonnen, verzorgde Martijn Verwoerd in de keet van KWS een presentatie over de Kaderrichtlijn Water. 

Waterkwaliteit zet infraprojecten onder druk

Uit de uitleg van Verwoerd werd snel duidelijk dat de bouw en infra een pittige uitdaging tegemoet zien. Doel van de Kaderichtlijn Water is namelijk dat in 2027 alle nodige maatregelen getroffen mpeten zijn om de ecologische en chemische kwaliteit van zowel het grondwater als de oppervlaktewateren te verbeteren. Momenteel voldoet echter niet meer dan hooguit 1% van de wateren aan de kwaliteitseisen. Het voorgenomen beleid zal dat onvoldoende verbeteren om deze doelstelling voor 2027 te kunnen realiseren. Dat kan grote gevolgen hebben voor de vergunningverlening voor bouw en infra. In totaal zit er voor zo’n €17 miljard aan projecten in de gevarenzone. Met €5 miljard maken infraprojecten daar iets minder dan een derde vanuit. 

Complexe opgave die ook kansen biedt

Uiteraard zorgde deze toekomstschets voor het nodige gezucht bij de IP-leden. Ze gaven aan dat het, met het oog op bijvoorbeeld vervening, verzilting en funderingen, heel complex is om aan diverse gestelde eisen te voldoen. Lichtpunten zijn echter dat er nog tot 2027 tijd is om maatregelen te nemen en dat de verbeteringsopgave de sector ook veel kansen biedt. Met bijvoorbeeld milieutechniek of filtertechniek, rioolzuivering, kades plaatsen, meanderingen aanleggen en natuurherstel kan de infra belangrijke bijdragen leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit. In de lobby zet Bouwend Nederland er onder meer op in dat de 25 miljard die nu geparkeerd staat voor stikstof wordt ingezet voor deze kansen.

Tuien en duiven

Na de presentatie over de KRW gaf Gert de Haan van KWS een korte presentatie over het project waar het Infraplatform een kijkje bij kwam nemen, namelijk de renovatie van de Galecopperbrug. De Haan legde uit dat de ingreep nodig is vanwege de veiligheid. Er gaat anno 2023 namelijk veel meer en veel zwaarder verkeer over de brug dan waar hij in de jaren 70 voor is gebouwd. Daarnaast zijn meerdere onderdelen van de stalen hangconstructie aan het roesten. Tijdens de aansluitende rondleiding konden de geïnteresseerde infrabouwers zien wat voor slimme oplossingen zijn bedacht om de tuien en de pylonen te vervangen. En ook konden ze ervaren onder welke omstandigheden het werk moet worden uitgevoerd; de wind op 35 meter hoogte boven de drukste waterweg van het land, de herrie van het verkeer dat over de A12 raast en de  duizenden duiven die op en onder de brug nestelen. 

Een excursie met twee gezichten waarbij het eerste gedeelte wel voor wat onrust en onvrede zorgde, maar de afsluiting liet zien hoe boeiend en mooi infrawerk kan zijn.Website

Lees ook deze artikelen

Plaats een reactie