a href="https://tc.tradetracker.net/?c=27&m=120&a=466537&r=&u=" target="_blank" rel="sponsored nofollow">

Kamerbrief over natuurvriendelijk isoleren – Bouwend Nederland

Louise de GraafBedrijven die particuliere woningen isoleren, staan voor een nieuwe uitdaging. De recente uitspraak van de Raad van State over isolatiewerkzaamheden en de Wet natuurbescherming heeft geleid tot onzekerheid bij huiseigenaren, gemeenten en isolatiebedrijven over wat wel en niet is toegestaan volgens de wet. Minister De Jonge heeft nu als tijdelijke oplossing een training Natuurvriendelijk isoleren voorgesteld.

In de Kamerbrief van 4 oktober 2023 benadrukt demissionair minister De Jonge dat de uitspraak van de Raad van State niet betekent dat isolatie bijna onmogelijk wordt of dat er altijd uitgebreid ecologisch onderzoek voor elke woning nodig is. Er wordt gewerkt aan een structurele aanpak op basis van een Soortenmanagementplan (SMP), dat gemeenten opstellen. Dit houdt in dat op gebiedsniveau of voor de hele gemeente een ecologisch onderzoek wordt uitgevoerd en maatregelen worden genomen om aanwezige diersoorten te beschermen. Gemeenten kunnen de pre-SMP methodiek gebruiken om een tijdelijke ontheffing te verkrijgen voor een deel van de isolatiewerkzaamheden. Hiervoor is ook geld beschikbaar gesteld.

Verplichte training Natuurvriendelijk isoleren 

Voor gemeenten die nog geen SMP hebben, biedt De Jonge huiseigenaren en bedrijven een tussentijdse oplossing. Deze houdt in dat isolatiebedrijven worden aangemoedigd om de training Natuurvriendelijk isoleren te volgen. In deze training verwerf je de benodigde kennis en vaardigheden om woningen ‘natuurvrij’ te maken. Je leert er technieken om openingen in woningen te sluiten en nieuwe verblijfplaatsen te creëren voor dieren. Als je met succes deze training voltooit, mag je jezelf natuurvriendelijk isolatiebedrijf noemen. Dit is alleen geldig als je consequent volgens deze methode werkt.

In de komende periode zullen verdere afspraken worden gemaakt over het gebruik, toepassing en de reikwijdte van de werkwijze natuurvriendelijk isoleren in samenwerking met de isolatiebranche, provincies, gemeenten en de ministeries van BZK en LNV. Bouwend Nederland zal actief bijdragen aan deze discussies en benadrukt het belang van een snelle duidelijkheid en een eenduidige landelijke aanpak om vertraging in de verduurzaming van woningen te voorkomen.

Wat houdt de nieuwe werkwijze praktisch in

Praktisch gezien betekent dit dat je bij spouwmuur-, binnendak- en buitendakisolatie compenserende maatregelen moet nemen, zoals het natuurvrij maken van de spouw en het aanbrengen van spouwverblijven. Bovendien moet je de natuurkalender volgen: isolatiewerkzaamheden tijdens het broedseizoen en de kraamperiode vermijden, en de spouw tijdig natuurvrij maken voor isolatie in de winterperiode. Dat beperkt de tijd om te werken aanzienlijk.

Voor binnenmuur- en vloerisolatie wordt verwacht dat verstoring van beschermde soorten minimaal is, dus hier geldt geen compensatieplicht of natuurkalender. Ook bij de vervanging van ramen en/of kozijnen worden geen nadelige effecten verwacht, behalve wanneer het kozijn aan een open spouwmuur grenst. In dat geval moet je de natuurkalender volgen, en ramen mogen alleen op de bovenverdieping worden vervangen buiten het broedseizoen.

Meer informatie

Bekijk de informatie op de website van Milieu Centraal.

Voor woningcorporaties geldt de Gedragscode soortenbescherming.Website

Lees ook deze artikelen

Plaats een reactie