a href="https://tc.tradetracker.net/?c=27&m=120&a=466537&r=&u=" target="_blank" rel="sponsored nofollow">

Klankbordgroep gevaarlijke stoffen opgericht – Bouwend Nederland

Louise de GraafVoor ons beleid rondom gevaarlijke stoffen gaan we nauw samenwerken met experts van diverse lidbedrijven: de klankbordgroep gevaarlijke stoffen. Deze klankgroep heeft als primair doel om Bouwend Nederland te ondersteunen. Ook zullen deze experts meedenken over de ontwikkeling van de gevaarlijke stoffentool van Volandis.

Doelen van de klankbordgroep

  • Adviseren over het gevaarlijke stoffenbeleid: De Klankbordgroep zal proactief actuele kwesties en problemen rond het werken met gevaarlijke stoffen aankaarten. Dit geeft relevante input voor het beleid van veilig en gezond werken van Bouwend Nederland.
  • Ondersteuning Volandis: De klankbordgroep wordt actief betrokken bij de ontwikkeling van de gevaarlijke stoffentool van Volandis. Dit instrument is bedoeld om bedrijven in de bouw, infra en technieksector te ondersteunen bij het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen, met als uiteindelijke doel het verminderen van gezondheidsrisico’s voor werknemers. Bedrijven voldoen met deze tool aan de Arbowetgeving, namelijk een verdiepende gevaarlijke stoffen RI&E.
  • Feedback op regelgeving: De groep zal mede inbreng geven bij regelgevingstrajecten op zowel Europees (REACH) als Nederlands niveau. Hierdoor kunnen we relevante zorgen en suggesties vanuit de sector goed meenemen in de consultaties, correspondentie en overleggen met diverse overheidsinstanties en andere branches.
  • Inzicht in alternatieven: Overleg met leveranciers van producten over de beschikbaarheid van minder schadelijke alternatieven. Uitkomsten uit dit overleg zullen we delen met de hele sector en passen binnen de arbeid hygiënische STOP-strategie, waarbij de 1e stap vervanging is.

Samenstelling van de groep

In eerste instantie wordt de groep samengesteld uit een aantal leden van de bestaande kerngroep gevaarlijke stoffen, een groep die al ervaring heeft met een gevaarlijke stoffentool. Theo Baggerman van Dura Vermeer zal de voorzittersrol op zich nemen. Vanuit de ledengroep veiligheid zal in elk geval Jeroen Seldenrijk van HBB Groep aansluiten. Volandis is vertegenwoordig met arbeidshygiënist Johan Timmerman.

Interesse en expertise om ook deel te nemen? Zoek dan graag contact.

Fotobijschrift: Tijdens een bezoek aan Soudal Turnhout liet de kerngroep gevaarlijke stoffen zich informeren over de alternatieven voor diisocyanaat houdende purschuimen en over de oprichting van de klankbordgroep.Website

Lees ook deze artikelen

Plaats een reactie