a href="https://tc.tradetracker.net/?c=27&m=120&a=466537&r=&u=" target="_blank" rel="sponsored nofollow">

Maatregelen Jetten en netbeheerders tegen vol stroomnet krijgen onze steun

Louise de GraafMinister Rob Jetten (Klimaat en Energie) heeft vandaag de Kamer geïnformeerd over de kabinetsaanpak van netcongestie. Er worden maatregelen genomen om het overvolle stroomnet uit te breiden, de huidige ruimte beter te benutten en het verplaatsen van de vraag naar elektriciteit buiten de piekuren. Onze eerste reactie is dat we positief zijn over de voorgestelde maatregelen.

Lees hier op de website van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de maatregelen en de Kamerbrief.

Explosieve groei geen verrassing

De aankondiging van minister Jetten en de netbeheerders dat de vraag naar ruimte op het elektriciteitsnet explosief is gegroeid en het net in vrijwel het hele land zo goed als vol zit, komt voor ons niet als een verrassing. Bouwondernemers worden elke dag geconfronteerd met het uitblijven of vertragen van, grotere, aansluitingen voor nieuwbouw of verduurzaming van woningen, scholen en supermarkten. Het gevolg is dat ouderen later in een zorgcomplex kunnen, woningen later worden opgeleverd en duurzame scholen op dieselaggregaten worden verwarmd.

Optimaliseer samenwerking voor snel resultaat

De maatregelen die door minister Jetten en de netbeheerders zijn aangekondigd, zoals het beter benutten van de huidige ruimte op het net en het net sneller uit te breiden door grond sneller beschikbaar te maken en procedures te verkorten, kan op onze steun rekenen. Alle partijen werken dag in dag uit keihard om het energiesysteem toekomst klaar te maken. Om de beoogde versnelling ook daadwerkelijk te realiseren is het van belang uitvoerende partijen vanaf het begin te betrekken. Zo wordt de uitvoeringscapaciteit bij ondernemers zo goed mogelijk benut en wordt de samenwerking tussen partijen geoptimaliseerd. We hebben daartoe voorstellen aan de netbeheerders gedaan en zijn daarover met hen in gesprek. Zo willen we in het kader van Aanvalsplan Techniek en Mensen maken de Transitie versneld toewerken naar meer instroom in deze sector, zodat de benodigde vakmensen tijdig beschikbaar komen.

Prioriteit voor (woning)bouw bij verdeling ruimte

We zien met minister Jetten en de netbeheerders voor de korte termijn een oplossing in congestiemanagement. Wat Bouwend Nederland betreft is prioritering in de verdeling van de schaarse ruimte noodzakelijk waarbij maatschappelijke opgaven, zoals de woningnood, leidend zijn. Woningzoekenden kunnen niet langer in de kou blijven staan. Woningbouw en aanverwante bouwwerkzaamheden moeten dus prioriteit krijgen bij de verdeling van schaarse ruimte. We werken graag samen met minister Jetten en de netbeheerders aan een korte en lange termijn oplossing voor de problematiek zodat we samen door kunnen blijven bouwen aan Nederland.Website

Lees ook deze artikelen

Plaats een reactie