a href="https://tc.tradetracker.net/?c=27&m=120&a=466537&r=&u=" target="_blank" rel="sponsored nofollow">

Nieuwe vrijwillige NEN-norm ‘Toegankelijkheid gebouwen’ in ontwikkeling

Louise de GraafHet NNI (Nederland Normalisatie Instituut) werkt aan het normontwerp voor ‘NEN 9120 Toegankelijkheid van gebouwen’. Met deze ontwikkeling sluit Nederland aan bij de Europese norm (EN 17120) voor toegankelijke gebouwde omgeving. Deze NEN-norm wordt een vrijwillige norm.

Toegankelijkheid van gebouwen is een belangrijk onderwerp binnen het VN-verdrag Handicap. In Nederland is het actieprogramma ‘Onbeperkt meedoen!’ opgezet om invulling te geven aan het VN-verdrag. De normontwikkeling komt voort uit dit actieprogramma. De inzet is om tot een norm te komen die algemeen aanvaard wordt in Nederland, zodat alle partijen deze norm kunnen gebruiken bij het gehele bouwproces. Een eenduidige norm schept duidelijkheid voor opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers en gebruikers en zorgt voor een gelijk speelveld tussen de partijen.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt bij de norm is dat iedereen een gebouw moet kunnen betreden en gebruiken. Dus mensen met en zonder beperkingen. Eenduidigheid is daarbij van groot belang. Gebouwgebruikers en bezoekers kunnen op die manier meteen duidelijk krijgen wat ze kunnen verwachten over de toegankelijkheid van een gebouw.

Richtlijnen

Op dit moment zijn er verschillende richtlijnen en andere documenten die gebruikt worden om de eisen, met betrekking tot toegankelijkheid, op te baseren. Deze zullen bij elkaar worden gevoegd om tot één praktisch bruikbaar document te komen. Naar verwachting zal de norm vanaf november 2023 voor commentaar ter inzage liggen. Wanneer je op de hoogte wil blijven van de voortgang en de terinzagelegging kun je een mail sturen aan dit e-mailadres.Website

Lees ook deze artikelen

Plaats een reactie