a href="https://tc.tradetracker.net/?c=27&m=120&a=466537&r=&u=" target="_blank" rel="sponsored nofollow">

Noordelijke kandidaat-Kamerleden in debat over de noordelijke potentie

Louise de GraafElke regio telt. In Noord-Nederland staat er veel te gebeuren de komende vier jaar. Dat was de reden dat op 10 november het Noordelijke Verkiezingsdebat plaatsvond. Ook dit jaar was het doel van het debat om kandidaat-Kamerleden, noordelijke aannemers en overige werkgevers bijeen te brengen voor kennismaking en dialoog over de regionale kansen en ontwikkelingen. Het evenement, dat plaatsvond in SKILL bij #Philips Drachten, was een initiatief van VNO-MKB Noord en werd samen met Koninklijke Bouwend Nederland Regio Noord, LTO Noord, Techniek Nederland, Koninklijke Metaalunie, Evofenedex, Transport en Logistiek Nederland, FME, INretail en Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) vormgegeven.

Woningbouw belangrijke pijler

Onder de leiding van Sieger Dijkstra en Agnes Mulder werden actuele thema’s besproken. Onder meer woningbouw bleek daarbij hoog op de politieke agenda te staan. Bouwend Nederland had voor dit debat twee stellingen ingebracht. Deze richtten zich op de wildgroei aan lokale afwijkingen op de bestaande bouwnormen op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid en circulariteit en op het realiseren van voldoende geld voor langdurig onderhoud van gemeentelijke infrastructuur.

Integraal beleid gewenst

Uit de discussie die hieruit volgde, bleek dat alle aanwezige kandidaat 2e Kamerleden zich hard willen maken om bouwen weer mogelijk te maken. Belangrijk daarbij is dat we elkaar daarbij in generieke zin opzoeken. Hierbij moet er zowel aandacht zijn voor de samenwerking tussen overheid en markt en voor de wisselwerking tussen landelijke en regionale overheden. Op die manier kunnen we de belangrijke, maatschappelijke transities tot een succes maken, waar heel Nederland van profiteert.  Website

Lees ook deze artikelen

Plaats een reactie