a href="https://tc.tradetracker.net/?c=27&m=120&a=466537&r=&u=" target="_blank" rel="sponsored nofollow">

Praktische handreiking: zo kun je al bouwen met een MPG van 0,5 of lager

Louise de GraafHoe kan je bouwen met een Milieuprestatie Gebouwen (MPG) van 0,5 of lager? In een nieuwe handreiking, gepubliceerd door de deelnemers van het Lente-akkoord 2.0, laten grote woningbouwers zien welke maatregelen kunnen worden genomen. De handreiking geeft een helder inzicht in wat gekozen maatregelen kunnen opleveren voor de MPG-score.

Samen met NEPROM, Aedes, IVBN en WoningbouwersNL werken we in het Lente-akkoord 2.0 aan het vergroten van de praktische haalbaarheid en opschaalbaarheid van circulair industrieel bouwen. Daarom haalden we ervaringen op bij bouwers en bundelden maatregelen die genomen kunnen worden om te bouwen met een MPG van 0,5 of lager. Met deze quick wins kunnen ontwikkelaars en bouwers vandaag al aan de slag. Download hier de handreiking.

Minister wil aanscherping vanaf 2025

In een brief aan de Tweede Kamer gaf minister De Jonge aan per 01-01-2025 de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) aan te willen scherpen naar 0,5. Deze aanscherping stelt de bouwsector voor een flinke uitdaging. Het Lente-akkoord Circulair Industrieel Bouwen onderzocht welke maatregelen bouwbedrijven al treffen in hun projecten om tot een lage MPG-score te komen. Wij bundelden deze maatregelen in een praktisch overzicht en geven je hiermee handvatten om zelf aan de slag te gaan.

Inzicht in de impact van verduurzamingsstrategieën

Belangrijkste uitkomst van het onderzoek is het inzicht wat de globale impact is van bepaalde strategieën. Deze percentages zijn bijeen gebracht in een grafiek waarin duidelijk te zien is dat het toepassen van materialen met een lage milieu-impact (waaronder biobased producten) veel effect heeft op de uitkomst van de MPG-berekening. Dat onderstreept het belang om op korte termijn meer kaarten van deze producten in de NMD te krijgen.

Download de handreikingWebsite

Lees ook deze artikelen

Plaats een reactie