a href="https://tc.tradetracker.net/?c=27&m=120&a=466537&r=&u=" target="_blank" rel="sponsored nofollow">

Sessie contactgroep Digitalisering in teken van de menselijke kant van de techniek

Louise de GraafAlweer het vierde samenzijn van de Contactgroep Digitalisering van de afdelingen Brabant Mid-West en Zeeland. Een groep van mensen die zich bij onze leden bezighouden met het aanschaffen van software, veiligheidsbeleid (cybersecurity), het onderhouden en verbeteren van de digitalisering van processen bij hun bedrijven en alles eromheen. Soms zijn ze ook betrokken bij strategie en beleid op dit vlak.

Bij de route naar meer digitale processen en digitale samenwerking met (keten)partners vindt ook altijd een acceptieproces plaats. Niet alleen een technisch proces dus. Er dient vooral ook rekening gehouden te worden met menselijke emoties, gewoonten en weerstand. Om die reden is in overleg met de leden besloten om daar deze sessie aandacht aan te besteden.

Hoe om te gaan met digitale veranderingen?

Jeroen Bijdevier van bureau AVK verzorgde voor ruim twintig leden een sessie over hoe om te gaan met digitale veranderingen. Er was veel herkenning van meerdere deelnemers tijdens zijn verhaal over weerstand, maar toch  bleek ook dat de eerste twijfelaars onder medewerkers vaak snel overtuigd zijn van het nut en gemak van bijvoorbeeld een urenapp of het gebruik van een app die het voorraadbeheer managet. Meerdere tips kwamen uit de groep: wees duidelijk over het doel van de verandering, haal ruis weg, borg nieuwe ingevoerde processen en neem (soms) ook direct afscheid van ‘ouderwetse’ manieren van werken. En neem bijvoorbeeld voor oudere werknemers of die werknemers die duidelijk in de weerstand staan, wat ruimer de tijd voor uitleg en toelichting. Stel je als collega dienstverlenend op en biedt hulp aan bij het gebruik. Een klein beetje hulp wordt enorm gewaardeerd en betaalt zich vervolgens terug. Het inrichten van een proeftuin(omgeving) met een key-users groep van collega’s lijkt ook een goede manier om de overstap naar een nieuw systeem zorgvuldig voor te bereiden. In het interactieve deel na afloop van de presentatie deelden de leden uitvoering hun ervaringen. Die tips werden vervolgens plenair met elkaar gedeeld.

De presentatie van de workshopbegeleider is hier te downloaden. 

Actualiteiten op digitaliseringsgebied

Dennis Mollet startte deze bijeenkomst met het bijpraten van de leden over actualiteiten waar hij als specialist Digitalisering bij Bouwend Nederland bovenop zit. En zeker in deze maand oktober, de maand van de cybersecurity, zijn er een paar interessante weetjes voor onze leden te melden. Alle links vind je in de presentatie van Dennis.

  • Een halfjaar gratis deelname aan het cybersecurity programma, lees hier meer
  • Subsidiebudget vanuit Mijn Weerkbare Zaak
  • Het programmaplan DigiVaardig
  • Samen Digitaal Veilig, een lopend programma van Bouwend Nederland
  • Er wordft gewerkt aan standaard IT-inrichting bij bouwcombinaties
  • Dico-standaard, veelal bij leden die voor corporaties werken in gebruik

En verder informeerden leden naar de gevolgen van de nieuwe wetgeving (NIS2). De doorvertaling naar de gevolgen voor de bouw- en infrasector worden nu gemaakt op basis van de conceptteksten. Zodra de teksten definitief zijn zal Bouwend Nederland fysiek of online bijeenkomsten in het land organiseren (houdt de term BouwIsac in de gaten).

Als we over nieuwe wetgeving praten komt ook de CSRD (verplichte rapportage op het gebied van duurzaamheid) eraan. Dit zijn mogelijk onderwerpen die een volgende keer in de contactgroep aan de orde kunnen komen.

We spraken met de leden verder af dat we de al opgestelde stamkaart IT-landschap aanvullen met uitdagingen voor hun onderneming. Zo zien de contactgroepleden niet alleen hoe en met welke software collega’s hun bedrijfsvoering ingericht hebben, maar kunnen er ook connecties worden gevonden op uitdagingen waar zij voor staan.

Kortom: opnieuw een interessante bijeenkomst, waar we weer vier nieuwe leden aangeschoven waren. Heb jij ook een medewerker in dienst of ben jij zelf belast met deze taak binnen jouw onderneming, meld je dan aan zodat je voortaan de uitnodiging ontvangt. 

Meld je aan bij Jos Lukasse voor afdeling Zeeland of Petra Landmeter voor afdeling Brabant Mid-West.

Heb je specifieke vragen op digitaliseringsvlak, dan kun je ook altijd rechtstreeks Dennis Mollet contacten.

 Website

Lees ook deze artikelen

Plaats een reactie